• Đẹp như phim trường Love Story

    Đẹp như phim trường Love Story

    Phim trường Love Story tọa lạc trong khu đất có diện tích tổng thể hơn 10.000 m2 cùng cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, bao gồm khu phim trường ngoại cảnh, khu mê cung trong nhà và khu tổ chức sự kiện...

    6/21/2016 11:52:00 AM