• Cảnh báo về môi trường sau đại dịch

    Cảnh báo về môi trường sau đại dịch

    (NLĐO)- Lượng rác sinh hoạt như túi nilon và hộp xốp gây hại cho môi trường được sử dụng rất lớn trong mùa dịch, trung bình mỗi ngày có hàng chục ngàn hộp xốp đựng bữa ăn cho F0, F1, F2... cũng như lực lượng phục vụ

    6/12/2021 9:05:00 AM