Khách sạn bốn mặt tiền bị bỏ hoang

Khách sạn bốn mặt tiền bị bỏ hoang

Du lịch 14:12

Từng được xem là biểu tượng của Thuỵ Sĩ, khách sạn Belvédère hiện tại chỉ còn là điểm tham quan của du khách.