• Phớt lờ chỉ đạo xử lý ô nhiễm tại KCN Tam Thăng

    Phớt lờ chỉ đạo xử lý ô nhiễm tại KCN Tam Thăng

    Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) cùng các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam nhiều lần yêu cầu, đôn đốc doanh nghiệp xử lý ô nhiễm mùi hôi phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Tam Thăng (TP Tam Kỳ) nhưng bị phớt lờ.

    4/20/2022 8:20:00 AM