KBSV triển khai chương trình giới thiệu bạn bè mở tài khoản qua KB Buddy

KBSV triển khai chương trình giới thiệu bạn bè mở tài khoản qua KB Buddy

Nhịp sống 15:42

KBSV mang tới nhiều ưu đãi khi khách hàng giới thiệu bạn bè mở tài khoản giao dịch qua chương trình "Thêm bạn, thêm vui" diễn ra từ nay đến 31-8-2023.