• Báo Người Lao Động đồng hành du lịch nội địa

    Báo Người Lao Động đồng hành du lịch nội địa

    Chương trình truyền thông "Người Việt Nam du lịch Việt Nam" do Báo Người Lao Động tổ chức sẽ liên tục giới thiệu tour - tuyến mới, sản phẩm du lịch hấp dẫn, tư vấn lữ hành, cập nhật khuyến mãi - giảm giá dịch vụ, gắn kết các đơn vị du lịch - vận tải - lưu trú, tuyên truyền kế hoạch kích cầu hậu Covid-19 của các địa phương...

    5/15/2020 7:22:00 AM