• Khi hợp đồng dân sự bị vô hiệu hóa

  Khi hợp đồng dân sự bị vô hiệu hóa

  Nhiều giao dịch đủ "giấy trắng, mực đen" nhưng chưa chắc bảo đảm đủ điều kiện pháp lý...

  7/29/2021 8:16:00 AM

 • Người lao động có quyền không ký thỏa thuận

  Người lao động có quyền không ký thỏa thuận

  Một nhân viên (Công ty Phú Khang; quận 11, TP HCM) phản ánh: “Hết thời gian thử việc, công ty đề nghị NLĐ ký hợp đồng lao động và một bản thỏa thuận về việc bảo vệ bí mật kinh doanh của công ty. Theo đó, trong thời gian 3 năm sau khi nghỉ việc, NLĐ không được làm việc cho các công ty cạnh tranh. Chúng tôi thấy bất hợp lý bởi sau khi chấm dứt hợp đồng thì không còn quan hệ lao động, làm sao công ty có thể bắt ép NLĐ tuân thủ thỏa thuận?”.

  9/16/2016 10:46:40 PM