• Cần tour độc, lạ để hút khách du lịch nội địa

    Cần tour độc, lạ để hút khách du lịch nội địa

    (NLĐO)- Du lịch Việt thất thu khoảng 23 tỉ USD trong năm 2020 do ảnh hưởng của dịch Covid- 19, trong đó từ thị trường khách quốc tế là 16 tỉ USD và 7 tỉ USD với thị trường khách nội địa. Để hút khách du lịch nội địa mùa cuối năm, cần những tour độc, lạ.

    11/19/2020 3:36:36 PM