Quán mì mở lại ở Vũ Hán

Quán mì mở lại ở Vũ Hán

Du lịch 10:22

Dù số lượng bán hàng không bằng như trước khi thành phố phong tỏa, hai vợ chồng chủ quán vẫn cảm thấy hạnh phúc.