• Vinasun thắng lớn, Mai Linh “phục thù”

    Vinasun thắng lớn, Mai Linh “phục thù”

    Sau khi giành ngôi vương tại thị trường taxi TP HCM, Công ty Ánh Dương (Vinasun) lại chuẩn bị tiến quân ra Bắc để thực hiện tham vọng bành trướng. Tuy nhiên, trở ngại lần này đối với họ sẽ không nhỏ.

    2/10/2014 9:07:58 AM