• Dow 2 lần liên tiếp nhận giải thưởng cống hiến

  Dow 2 lần liên tiếp nhận giải thưởng cống hiến

  Dow vừa được Phòng Thương mại Mỹ tại Hà Nội (AmCham Hà Nội) trao giải thưởng Cống hiến cho cộng đồng (AmCham CSR Recognition Award), đánh dấu lần thứ hai liên tiếp Dow được vinh danh nhờ các hoạt động trách nhiệm xã hội (CSR) bền vững của hãng tại Việt Nam.

  12/11/2016 6:54:42 PM

 • “Bức tử” ao, hồ

  “Bức tử” ao, hồ

  Hàng loạt ao, hồ Hà Nội đang bị ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng do con người trực tiếp xả thải xuống

  10/6/2016 10:10:00 PM