Tiếp viên tiết lộ mẹo để tránh bị ốm khi bay

Tiếp viên tiết lộ mẹo để tránh bị ốm khi bay

Du lịch 15:06

Uống nước đủ, tránh cà phê, rượu và nhớ mang theo giấy ướt lên máy bay là những mẹo hàng đầu, giúp tiếp viên hàng không đảm bảo sức khỏe.