• Gỡ vướng thiếu thuốc, vật tư y tế

    Gỡ vướng thiếu thuốc, vật tư y tế

    Tình trạng thiếu thuốc, sinh phẩm, vật tư y tế diễn ra tại các cơ sở y tế trên toàn quốc đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác khám chữa bệnh và sức khỏe của người dân

    7/3/2022 9:02:00 AM