• CT Land & An Cường ký hợp tác chiến lược: cái bắt tay ngàn tỉ

    CT Land & An Cường ký hợp tác chiến lược: cái bắt tay ngàn tỉ

    Ngày 29-3-2022, tại Tòa nhà Léman (Quận 3, TP HCM), Tổng Công ty CT Land (một thành viên của Tập đoàn CT Group) và Công ty Cổ phần Gỗ An Cường đã ký kết hợp tác chiến lược toàn diện, phát huy thế mạnh cùng vị thế của hai bên trong ngành bất động sản và các sản phẩm xây dựng, gỗ, trang trí nội thất.

    3/29/2022 6:58:00 PM