• Những “bóng hồng” khởi nghiệp

    Những “bóng hồng” khởi nghiệp

    Chẳng kém cạnh gì so với các đấng nam nhi, nhiều “bóng hồng” 8X, 9X đã khởi nghiệp thành công với những ý tưởng độc đáo, bằng sự đam mê và hoài bão chinh phục thế giới.

    9/12/2017 10:41:51 AM