• Đồng tiền hai mặt

    Đồng tiền hai mặt

    Lâu nay, ta thường nghe nói “đồng tiền hai mặt”, nhưng khi sử dụng đồng tiền, đa số trong chúng ta thường chỉ quan tâm đến mệnh giá của nó để chi tiêu sao cho xứng với giá trị.

    1/18/2016 5:15:10 PM