• HAGL đang trồng gì, thu hoạch và bán ra sao?

    HAGL đang trồng gì, thu hoạch và bán ra sao?

    Tính đến thời điểm 12-9-2017 đã có hơn 30.000 tấn chanh dây tươi và múc ruột xuất khẩu đem về cho HAGL hơn 700 tỉ doanh thu. Trong quý 3, HAGL sẽ có thêm nguồn thu đáng kể từ chuối và cao su.

    9/14/2017 9:39:36 AM