• Gà Đông Tảo chết bất thường

    Gà Đông Tảo chết bất thường

    Mấy tháng nay, nhiều hộ gia đình nuôi gà Đông Tảo quý hiếm tại xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên phút chốc trắng tay bởi gà chết hàng loạt

    2/26/2017 10:14:00 PM