• Cơ hội học tập với chương trình 'Du học không gián đoạn' của BUV

    Cơ hội học tập với chương trình "Du học không gián đoạn" của BUV

    Chương trình “Du học không gián đoạn” được trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (British University Vietnam-BUV) triển khai để giúp các bạn học sinh thực hiện ước mơ học tập trong môi trường giáo dục quốc tế ngay trong nước; Chuyển tiếp về nước từ các trường đại học nước ngoài hoặc chuyển tiếp du học từ Việt Nam.

    3/8/2021 3:00:00 PM