• Lạc vào ma trận đồng hồ nhái

    Lạc vào ma trận đồng hồ nhái

    Tuần qua, trên Facebook, một số người cho biết rộ chuyện spam quảng cáo đồng hồ, có nhiều bàn tán sôi nổi quanh chuyện đồng hồ giả thật. Search Google từ khoá “bán đồng hồ”, có 44,7 triệu kết quả, còn từ khoá “đồng hồ giả” có 26,9 triệu kết quả.

    8/7/2014 9:14:36 AM