• Mua cổ phiếu phải xin phép?

    Mua cổ phiếu phải xin phép?

    Nhiều doanh nghiệp đã “lỡ” đầu tư vốn mua cổ phiếu tại nhiều doanh nghiệp khác hiện đang lo lắng do hoạt động này không nằm trong danh mục ngành nghề đã đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên khi đăng ký bổ sung lại không được cơ quan quản lý chấp nhận.

    6/12/2014 9:22:42 AM