• Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần đầu tiên tổ chức ở TP HCM

    Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần đầu tiên tổ chức ở TP HCM

    (NLĐO) – Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ 4 sẽ được tổ chức tại TP HCM - đầu tàu kinh tế, cũng là nơi bị ảnh hưởng nặng nề trong đại dịch Covid-19. Lãnh đạo TP HCM mong muốn truyền tải thông điệp về sự phục hồi mạnh mẽ của thành phố và cả nước.

    5/31/2022 12:41:31 PM