• HD SAISON nằm trong Top 20 Dịch vụ Vàng Việt Nam

    HD SAISON nằm trong Top 20 Dịch vụ Vàng Việt Nam

    Công ty Tài chính TNHH HD SAISON (HD SAISON) vừa được Hội Sở hữu Trí tuệ Việt Nam công bố đạt hai danh hiệu "Top 50 Nhãn hiệu hàng đầu Việt Nam năm 2020" và dịch vụ cho vay trả góp thuộc "Top 20 Dịch vụ Vàng Việt Nam năm 2020". Đây là lần thứ tư liên tiếp HD SAISON giữ vững danh hiệu này.

    1/24/2021 9:21:28 AM