• Diageo Việt Nam tặng hơn 100 máy tính cho học sinh nghèo Ninh Thuận

    Diageo Việt Nam tặng hơn 100 máy tính cho học sinh nghèo Ninh Thuận

    Công ty TNHH Diageo Việt Nam phối hợp cùng Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Ninh Thuận vừa trao tặng 108 máy tính đã qua sử dụng (bao gồm 103 máy tính xách tay và 5 máy tính để bàn) cho các em học sinh tại các trường học trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận nhân đầu năm học mới 2017 - 2018

    9/29/2017 3:56:01 PM