• Đi ngoài phân sống là biểu hiện gì?

    Đi ngoài phân sống là biểu hiện gì?

    Bạn đọc Viết Văn (ở TP Thủ Đức, TP HCM) hỏi: "Tôi ăn uống rất vệ sinh nhưng thỉnh thoảng bị đi ngoài phân sống. Đây có thể là những biểu hiện bệnh gì, thưa bác sĩ?".

    2/24/2021 8:47:00 PM