• Đặt tên mà cũng cấm!

  Đặt tên mà cũng cấm!

  Cấm dùng tên danh nhân để đặt tên doanh nghiệp (DN) là quy định trong một thông tư mới ban hành của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch. Điều cấm này chỉ là sự nhắc lại nội dung trong một nghị định của Chính phủ về đăng ký DN ban hành năm 2010.

  10/27/2014 10:31:00 PM

 • Cấm đặt tên doanh nghiệp theo danh nhân, địa danh

  Cấm đặt tên doanh nghiệp theo danh nhân, địa danh

  (NLĐO) - Các chuyên gia băn khoăn quy định cấm đặt tên doanh nghiệp trùng tên danh nhân có thể vi phạm quyền lợi của người thành lập doanh nghiệp.

  10/24/2014 9:49:00 AM