Barack Obama, Warren Buffett,... nghĩ gì về thành công?

Barack Obama, Warren Buffett,... nghĩ gì về thành công?

Doanh nghiệp 08:34

Thành công là cũng như những điều được nhắc tới trong bản điếu văn tại tang lễ khi bạn chết đi, là những gì mà bạn đã đạt được khi còn sống trên cõi đời này, được mọi người ghi nhớ và nhắc đến với một sự kính trọng.