• Sản phẩm du lịch, đừng làm cho có

    Sản phẩm du lịch, đừng làm cho có

    Tại cuộc họp kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng 10 tháng đầu năm 2018 diễn ra vào ngày 1-11, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong nhận định ngành du lịch TP có nhiều tiềm năng nhưng chưa được khai thác đúng mức, nhất là du lịch đường thủy.

    11/2/2018 10:36:00 PM