12/02/2020 14:00

Năm 2020: Thuế thu nhập cá nhân của cán bộ, công chức có gì thay đổi

(NLĐO) - Thu nhập của cán bộ, công chức gồm từ tiền lương, phụ cấp (không bao gồm thu nhập từ các nguồn thu khác như quà tặng, kinh doanh, thừa kế...) thì sẽ áp dụng phương pháp tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần (gồm 7 bậc thuế)

Thu nhập của cán bộ, công chức (CB, CC) bao gồm tiền lương, phụ cấp.

Thuế thu nhập từ lương

Căn cứ khoản 2, điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, thu nhập từ tiền lương hàng tháng của CB, CC là thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, gồm: Tiền lương và các khoản có tính chất tiền lương dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền. Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ 11 khoản phụ cấp, trợ cấp.

Năm 2020: Thuế thu nhập cá nhân của cán bộ, công chức có gì thay đổi - Ảnh 1.

Để tính được số thuế nộp hàng tháng, cán bộ, công chức phải biết được thu nhập tính thuế và thuế suất

Theo khoản 1, điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC, căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập tính thuế và thuế suất. Số thuế phải nộp được xác định như sau: Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp bằng (=) Thu nhập tính thuế nhân (x) Thuế suất.

Theo đó, để tính được số thuế nộp hàng tháng phải biết được thu nhập tính thuế và thuế suất. Thu nhập tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế (tiền lương, phụ cấp...) trừ (-) các khoản giảm trừ sau: Các khoản giảm trừ gia cảnh (giảm trừ cho bản thân là 9 triệu đồng/người/tháng và giảm trừ cho người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/người/tháng). Các khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện. Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.

Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương được áp dụng theo biểu thuế lũy tiến từng phần (nghĩa là từng bậc thuế sẽ có một mức thuế suất riêng và thu nhập tính thuế càng cao thì thuế suất càng cao), cụ thể:

Bậc thuế

Phần thu nhập tính thuế/năm (triệu đồng)

Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng)

Thuế suất (%)

1

Đến 60

Đến 05

5

2

Trên 60 đến 120

Trên 5 đến 10

10

3

Trên 120 đến 216

Trên 10 đến 18

15

4

Trên 216 đến 384

Trên 18 đến 32

20

5

Trên 384 đến 624

Trên 32 đến 52

25

6

Trên 624 đến 960

Trên 52 đến 80

30

7

Trên 960

Trên 80

35

Cách tính thuế thu nhập

Theo khoản 3, điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC, thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương là tổng số thuế tính theo từng bậc thu nhập. Số thuế tính theo từng bậc thu nhập bằng thu nhập tính thuế của bậc thu nhập nhân (×) với thuế suất tương ứng của bậc thu nhập đó.

Năm 2020: Thuế thu nhập cá nhân của cán bộ, công chức có gì thay đổi - Ảnh 2.

Tiền lương hàng tháng của cán bộ, công chức là thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân

Để thuận tiện cho việc tính toán, có thể áp dụng phương pháp tính rút gọn theo phụ lục số 01/PL-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 111/2013/TT-BTC như sau:

Bậc

Thu nhập tính thuế (TNTT)/tháng

Thuế suất

Tính số thuế phải nộp

Cách 1

Cách 2

1

Đến 5 triệu đồng (trđ)

5%

0 trđ + 5% TNTT

5% TNTT

2

Trên 5 trđ đến 10 trđ

10%

0,25 trđ + 10% TNTT trên 5 trđ

10% TNTT - 0,25 trđ

3

Trên 10 trđ đến 18 trđ

15%

0,75 trđ + 15% TNTT trên 10 trđ

15% TNTT - 0,75 trđ

4

Trên 18 trđ đến 32 trđ

20%

1,95 trđ + 20% TNTT trên 18 trđ

20% TNTT - 1,65 trđ

5

Trên 32 trđ đến 52 trđ

25%

4,75 trđ + 25% TNTT trên 32 trđ

25% TNTT - 3,25 trđ

6

Trên 52 trđ đến 80 trđ

30%

9,75 trđ + 30% TNTT trên 52 trđ

30 % TNTT - 5,85 trđ

7

Trên 80 trđ

35%

18,15 trđ + 35% TNTT trên 80 trđ

35% TNTT - 9,85 trđ

Để hiểu rõ cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương của CB, CC hãy xem ví dụ dưới đây.

Ví dụ: Ông Trương Minh V là công chức, lương và phụ cấp tháng 1-2020 là 11 triệu đồng. Được biết ông V không có người phụ thuộc và trong tháng 1-2020 không đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.

Bước 1. Xác định thu nhập tính thuế. Thu nhập tính thuế được tính như sau: Thu nhập tính thuế = 11.000.000 - 9.000.000 = 2.000.000 đồng (2 triệu đồng). Như vậy, thu nhập tính thuế của ông V là 2 triệu đồng và thuộc bậc 1 (trong cách tính trên không trừ các khoản đóng bảo hiểm bắt buộc vì lương nhận hàng tháng đã trừ các khoản đóng bảo hiểm bắt buộc theo quy định).

Bước 2. Tính thuế thu nhập cá nhân phải nộp. Vì thu nhập tính thuế trong tháng 1-2020 của ông V là 2 triệu đồng. Nên chỉ cần lấy thu nhập tính thuế nhân (x) với thuế suất của bậc 1 là 5%. Số thuế thu nhập cá nhân ông V phải nộp = 2 triệu đồng x 5% = 100.000 đồng.

Có thể thấy, thu nhập của CB, CC gồm thu nhập từ tiền lương, phụ cấp (không bao gồm thu nhập từ các nguồn thu khác như quà tặng, kinh doanh, thừa kế...) thì sẽ áp dụng phương pháp tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần (gồm 7 bậc thuế). Phương pháp tính thuế này áp dụng chung cho tất cả người lao động có thu nhập từ tiền lương, tiền công (bao gồm cả CB, CC).

H.Lê

Tin liên quan

Viết bình luận

Nhu cầu nhân sự trung, cao cấp tăng mạnh
12 giờ trước 548 1k
Navigos Group vừa công bố thông tin về nhu cầu tuyển dụng nhân sự trung và cao cấp tại thị trường Việt Nam trong quý I/2021 và dự báo xu hướng tuyển dụng trong thời gian tới.
Tranh cãi về đề xuất phải đợi hết tuổi lao động mới được hưởng bảo hiểm xã hội một lần
12 giờ trước 548 1k
(NLĐO) - Đề xuất 'siết' điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần được nêu tại dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội mới đây gây ra nhiều tranh cãi.
Người đảng viên nhiệt huyết
13 giờ trước 548 1k
"Chợ phiên online Chợ Lớn" đã giúp doanh nghiệp vượt khó, ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động trong mùa dịch
Các trường hợp được xem là khám chữa bệnh đúng tuyến bảo hiểm y tế liên quan Covid-19
13 giờ trước 548 1k
(NLĐO) - Bộ Y tế có Công văn 3100/BYT-BH ngày 20/4/2021 về thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế lliên quan đến dịch Covid-19.
Được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Trần Trung Thành (tỉnh Quảng Nam) hỏi: "Tôi làm việc tại công ty được 2 năm 4 tháng, chấm dứt hợp đồng lao động được 11 tháng. Tôi đang thử việc tại công ty khác và chưa ký hợp đồng lao động...