20/03/2020 14:03

Công chức được đánh giá theo tiêu chí mới

(NLĐO) - Từ ngày 1-7-2020 khi Luật Cán bộ, công chức sửa đổi có hiệu lực, công chức sẽ được đánh giá theo tiêu chí mới.

Hiện nay, công chức được đánh giá hàng năm để làm rõ phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Bổ sung nhiều nội dung

Theo quy định tại điều 56 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 đang có hiệu lực, công chức được đánh giá theo các nội dung: Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan, tổ chức, đơn vị; Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc; Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ; Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ; Thái độ phục vụ nhân dân.

Riêng với các đối tượng công chức là lãnh đạo, quản lý thì còn được đánh giá dựa trên các nội dung sau: Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý; Năng lực lãnh đạo, quản lý; Năng lực tập hợp, đoàn kết công chức.

Công chức được đánh giá theo tiêu chí mới - Ảnh 1.

Hiện nay, công chức được đánh giá hàng năm để làm rõ phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

Tuy nhiên, khi Luật này được sửa đổi, quy định về nội dung đánh giá công chức đã được bổ sung thêm một số quy định nhằm cụ thể hóa các tiêu chí đánh giá. Qua đó, dễ dàng, thuận lợi hơn trong việc thực hiện các chính sách với công chức.

Trước đây chỉ nêu "Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ" chung chung thì nay đã sửa đổi thành là "Theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao; Tiến độ và chất lượng thực hiện nhiệm vụ, phải gắn với vị trí việc làm, thông qua công việc, sản phẩm cụ thể".

Quy định này đã được sửa theo hướng cụ thể hơn, nhấn mạnh việc đánh giá công chức theo vị trí việc làm, thông qua công việc, sản phẩm cụ thể cũng như chất lượng thực hiện công việc. Qua đó, thống nhất với quy định tiến tới sẽ thực hiện trả lương theo vị trí việc làm.

Bổ sung thêm nội dung đánh giá dựa vào "thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp". Có thể thấy, trong tình hình nước ta đang tăng cường mọi biện pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thì việc bổ sung quy định này là hoàn toàn phù hợp. Nó không chỉ phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước và thật sự giúp loại bỏ những công chức có biểu hiện tham nhũng.

Còn với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, Luật sửa đổi cũng bổ sung thêm nội dung đánh giá mới: Việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cá nhân phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp phụ trách. Mức xếp loại chất lượng của cá nhân không cao hơn mức xếp loại chất lượng của cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp phụ trách; Tiến độ, chất lượng các công việc được giao.

Do đó, thời gian tới công chức sẽ được đánh giá một cách toàn diện hơn, dựa vào nhiều yếu tố khác nhau.

Tăng số lần đánh giá trong năm

Nếu như hiện nay, việc đánh giá công chức được thực hiện hàng năm, trước khi bổ nhiệm, quy hoạch, điều động, đào tạo, bồi dưỡng, khi kết thúc thời gian luân chuyển, biệt phái thì từ ngày 1-7-2020, thời điểm đánh giá cũng được bổ sung thêm: Đánh giá trước khi thực hiện xét nâng ngạch, nâng lương trước hạn, bổ nhiệm lại; Đánh giá trước khi kết thúc thời gian luân chuyển, biệt phái mà không phải khi kết thúc 2 thời gian này; Căn cứ vào yêu cầu quản lý của cơ quan, tổ chức, đơn vị, công chức còn có thể được đánh giá theo quý, theo tháng hoặc tuần phù hợp với đặc thù công việc.

Công chức được đánh giá theo tiêu chí mới - Ảnh 2.

Từ ngày 1-7-2020, công chức sẽ bị "siết chặt" hơn trong công tác đánh giá theo nhiều tiêu chí mới

Và dù đánh giá tại thời điểm nào thì việc này cũng phải được thực hiện công khai, dân chủ, khách quan, định lượng bằng kết quả, sản phẩm cụ thể. Theo khoản 3, điều 56 còn bỏ thời điểm đánh giá khi đào tạo, bồi dưỡng.

Như vậy từ ngày 1-7-2020, công chức sẽ bị "siết chặt" hơn trong công tác đánh giá theo nhiều tiêu chí mới. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho việc bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chính sách với công chức.

H.Lê

Tin liên quan

Viết bình luận

Tỉ lệ lao động thất nghiệp, thiếu việc làm đều giảm
29 phút trước 548 1k
Cục Quản lý lao động ngoài nước - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết trong tháng 9-2022, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài là 8.180 người (hơn 10 lần so với tháng 9-2021).
Bình quân 1 năm có khoảng 15.820 cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc
4/10/2022 548 1k
Bộ Nội vụ cho biết, trong 2,5 năm, có 39.552 cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, chiếm 2% tổng số biên chế được giao. Như vậy, tính bình quân 1 năm có khoảng 15.820 người nghỉ việc
Chắp cánh cho lao động nghèo
4/10/2022 548 1k
Chương trình EPA đã giúp lao động nghèo có cơ hội sang Nhật Bản làm việc lâu dài trong ngành điều dưỡng, hộ lý với chi phí ban đầu là 0 đồng
CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CON CÔNG NHÂN CÁC KCX-KCN: San sẻ khó khăn với công nhân
4/10/2022 548 1k
Tổng LĐLĐ Việt Nam cần sớm triển khai xây dựng thiết chế Công đoàn để giảm bớt gánh nặng về nhà ở và nơi gửi trẻ cho công nhân - lao động
Được ký 2 hợp đồng lao động?

Được ký 2 hợp đồng lao động?

Nếu xét thấy có đủ điều kiện về sức khỏe, thời gian để thực hiện 2 công việc, bà Lưu có thể thỏa thuận ký thêm hợp đồng lao động thứ 2 với công ty