Vì sao cổ phiếu May Việt Tiến cháy hàng?

Vì sao cổ phiếu May Việt Tiến cháy hàng?

Chứng khoán 15:22

Thị trường trong nước đã giúp May Việt Tiến (VGG) đạt mức tăng trưởng trung bình 40% nhiều năm qua.