• Thích gì bằng đi chợ cá sớm mai

    Thích gì bằng đi chợ cá sớm mai

    Trong ánh nắng mai lấp lánh, những con mực còn nhấp nháy, những con tôm bật tanh tách và những con cá tươi roi rói... vừa chuyển từ ghe lên bờ luôn đầy sức hấp dẫn với những người đi chợ cá sớm.

    9/29/2015 12:20:00 PM