Xử lý nợ xấu: Cần nhìn thẳng sự thật

Xử lý nợ xấu: Cần nhìn thẳng sự thật

Kinh tế 22:33

Khó khăn lớn nhất đối với tiến trình xử lý nợ xấu hiện nay là phải thống nhất về chủ trương, quan điểm có dùng ngân sách nhà nước để xử lý nợ xấu hay không