• Kịp thời hỗ trợ công nhân, lao động khó khăn

    Kịp thời hỗ trợ công nhân, lao động khó khăn

    (NLĐO)- Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương sẽ phối hợp triển khai các hoạt động an sinh xã hội, chú trọng công tác nắm tình hình, kịp thời hỗ trợ giúp đỡ công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn

    5/31/2022 9:29:00 AM