Đổi chai nhựa lấy quà tại Ngày hội “Phú Mỹ Hưng - Hướng về trẻ em”

Đổi chai nhựa lấy quà tại Ngày hội “Phú Mỹ Hưng - Hướng về trẻ em”

Doanh nghiệp 16:20

Nhằm khuyến khích các bé có những việc làm ý nghĩa, phù hợp với lứa tuổi trong việc bảo vệ môi trường, Ngày hội “Phú Mỹ Hưng - Hướng về trẻ em” lần thứ 12 năm 2023 sẽ tổ chức hoạt động đổi chai nhựa đã qua sử dụng để nhận quà của chương trình.