• Trông chờ vào “cây tỉ đô”

    Trông chờ vào “cây tỉ đô”

    Để cây mắc ca Việt Nam có một vị thế xứng đáng trên bản đồ khu vực và thế giới, cần một chiến lược phát triển bền vững, tránh các bẫy trở thành quốc gia cung cấp nguyên liệu giá rẻ

    2/7/2015 10:00:00 PM