"Condotel đang đánh vào lòng tham của nhà đầu tư"

"Condotel đang đánh vào lòng tham của nhà đầu tư"

VnMoney 17:57

Đây là khẳng định của ông Vũ Tú Thành, đại diện Hội đồng kinh doanh Mỹ - ASEAN tại Việt Nam, tại buổi tọa đàm giữa các chuyên gia về vấn đề pháp lý cho Condotel.