• Cần Giờ cần cảng!

    Cần Giờ cần cảng!

    Làm cảng container ở Cần Giờ là cần thiết và hợp lý bởi hiện tại nhiều con đường xung quanh khu vực cảng ở TP HCM, nhất là cảng Cát Lái đang quá tải phương tiện

    10/26/2021 7:59:00 AM