• Singapore báo tin vui cho du khách Việt Nam

    Singapore báo tin vui cho du khách Việt Nam

    (NLĐO) – Singapore đã cập nhật đánh giá rủi ro với nhiều nước ASEAN (Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á) khi tình hình Covid-19 nhanh chóng ổn định trong khu vực, Lực lượng liên bộ đặc trách Covid-19 của Singapore cho biết trong buổi họp báo tối 8-11 (giờ địa phương).

    11/9/2021 10:13:44 AM