Nhiều đại gia Việt đang ‘bắt chước’ mô hình đầu tư Bill Gates?

Nhiều đại gia Việt đang ‘bắt chước’ mô hình đầu tư Bill Gates?

VnMoney 11:37

Tương tự như cách làm của Bill Gates, việc những đại gia Việt giàu có lập công ty đầu tư riêng bắt đầu phổ biến trong vài năm trở lại đây.