• Lãng phí

    Lãng phí

    Đưa vào hoạt động gần 2 năm nhưng mỗi ngày Bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức, TP HCM) chỉ phục vụ chưa đến 100 hành khách nên dư luận bức xúc là điều khó tránh.

    6/19/2022 8:03:00 AM