Thêm “nỗi đau” cho cổ phiếu dầu khí

Thêm “nỗi đau” cho cổ phiếu dầu khí

Chứng khoán 15:49

Ngay ngày đầu tuần này, các cổ phiếu dầu khí trên cả hai sàn lao dốc.