50% số thẻ ATM thực tế không hoạt động

50% số thẻ ATM thực tế không hoạt động

VnMoney 11:09

Đây chính là hệ quả của cuộc chạy đua phát triển thị phần thẻ ATM theo chiều rộng của các ngân hàng.

Triệt thu phí cà thẻ

Triệt thu phí cà thẻ

Kinh tế 20:20

Ngân hàng phải chịu trách nhiệm nếu để cho các điểm chấp nhận thẻ thu phí của chủ thẻ khi thanh toán tiền mua hàng hóa