• Kinh doanh trong sân bay dễ hay khó?

    Kinh doanh trong sân bay dễ hay khó?

    Đã có rất nhiều ý kiến kêu ca về giá cả và dịch vụ trong các sân bay ở Việt Nam, và cũng đã có phản hồi rằng chi phí mặt bằng cao nên giá phải cao...

    8/11/2014 4:29:59 PM