• Vì sao ứng trước cho VWS 9 triệu USD xử lý rác?

    Vì sao ứng trước cho VWS 9 triệu USD xử lý rác?

    Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS) vừa bị "lên lịch" thanh tra lần nữa. Trước tình hình này, VWS có đơn "cầu cứu" Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều cơ quan trung ương, đồng thời gửi đến các báo - đài...

    7/27/2018 4:05:00 AM