• Chạy xe ôm phải đeo thẻ: Thừa!

    Chạy xe ôm phải đeo thẻ: Thừa!

    Đề xuất ban hành quy định tài xế xe ôm phải mang thẻ hoạt động do cơ quan có thẩm quyền cấp của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đang gây nhiều tranh luận

    8/26/2019 7:51:00 AM