• Tiến độ xây dựng nông thôn mới có dấu hiệu chững lại

    Tiến độ xây dựng nông thôn mới có dấu hiệu chững lại

    Sáng 7-9, tại tỉnh Quảng Nam, Ban Chỉ đạo trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm (2010-2020) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, định hướng thực hiện giai đoạn sau năm 2020.

    9/8/2019 3:43:00 AM