• Lo lắng vì... xã xây cầu mới

    Lo lắng vì... xã xây cầu mới

    Gần chục hộ dân ấp Tân Hưng, xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau vừa có đơn phản ánh về việc xem xét nâng độ thông thuyền của chiếc cầu đang xây dựng bắc qua kênh Rạch Rập.

    8/28/2020 9:41:00 AM