• iPhone cũ tăng giá ở Việt Nam

    iPhone cũ tăng giá ở Việt Nam

    Gần một tháng qua, giá iPhone qua sử dụng tăng khiến khách hàng chùn tay. Màn đẩy giá diễn ra vào đúng thời điểm thị trường tăng trưởng chậm khiến cửa hàng gặp khó khăn.

    6/20/2016 9:15:11 AM