14/02/2022 06:46

Biến niềm tin thành sức mạnh

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định 32-QĐ/TW ngày 16-9-2021 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Theo nội dung quy định này, việc phòng chống tham nhũng và phòng chống tiêu cực đang là 2 mảng công việc được Đảng ta tiến hành song song trong quá trình xây dựng Đảng và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Quy định 32 cũng truyền đi thông điệp mạnh mẽ rằng tất cả các hành vi không tốt, không đúng, không mang tính xây dựng... - nói chung là trái với tính tích cực - thì bất kể là ai, ở đâu, cấp nào cũng phải bị xử lý rốt ráo, không có ngoại lệ, không có vùng cấm; tạo ra mối quan hệ xã hội trong sáng, lành mạnh, bình đẳng...

Biến niềm tin thành sức mạnh - Ảnh 1.

Kỳ họp thứ 11 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, tổ chức trong 2 ngày 12 và 13-1-2021, để xem xét xử lý cán bộ vi phạm .Ảnh: UBKTW.VN

Nếu các cơ sở Đảng nghiêm túc chấp hành Quy định 32 thì chắc chắn sẽ tạo ra một bầu không khí hài hòa, lành mạnh, tin tưởng trong các tổ chức cơ sở Đảng, trong bộ máy Nhà nước và các cơ quan khác thuộc hệ thống chính trị ở các cấp. Đặc biệt là tạo sự tin tưởng, phấn khởi trong nhân dân và người lao động, biến niềm tin đó thành sức mạnh để tăng năng suất lao động, bảo đảm chất lượng sản phẩm cung cấp cho xã hội, góp phần phát triển bền vững đất nước.

Đảng ta là đảng cầm quyền, luôn đặt lợi ích của cả dân tộc, của nhân dân lên trên hết và trước hết, chứ không có mục đích nào khác. Đó là cơ sở lý luận vững chắc để chúng ta hoàn toàn kỳ vọng vào một kết quả tốt đẹp mà toàn Đảng và cả hệ thống chính trị cùng với toàn thể nhân dân tin tưởng hưởng ứng thực hiện trong thời gian tới, làm cho đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như mong muốn của Bác Hồ.

Mặc Sanh (Đà Nẵng)

Tin liên quan

Viết bình luận

Nâng cao hiệu quả giám sát quyền lực nhà nước
19/9/2022 548 1k
Xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế, chính sách là một trong ba đột phá chiến lược để phát triển đất nước bền vững đã được Đảng ta đề ra từ Đại hội XI và tiếp tục được xác định tại Đại hội XIII. Đây là khâu đột phá trọng tâm, ưu tiên hàng đầu cho cả giai đoạn 2021-2030.
Nỗ lực học tập để hoàn thiện mình
19/9/2022 548 1k
Là đảng viên có hơn 40 năm tuổi Đảng, ông Trịnh Đức Chinh quan niệm học là để trưởng thành, hòa nhập cuộc sống văn minh và để có khả năng thích ứng với những tiến bộ khoa học
Tổ chức Đảng đồng hành cùng doanh nghiệp
12/9/2022 548 1k
Đoàn công tác của Tỉnh ủy Khánh Hòa đã đến tận doanh nghiệp để vận động xây dựng tổ chức Đảng với mong muốn đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển vững mạnh
Điểm nhấn mạnh mẽ về công tác cán bộ
12/9/2022 548 1k
Quy định số 80/QĐ-TW (sau đây gọi là Quy định 80) ngày 18-8-2022 của Bộ Chính trị (về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử) được ban hành thay thế Quy định 105-QĐ/TW ngày 19-12-2017 đã lan tỏa trong toàn Đảng, nhanh chóng tạo ra một luồng sinh khí với hiệu ứng đậm nét trong toàn bộ hoạt động của hệ thống chính trị.
Chăm lo người lao động, tạo nguồn cho Đảng

Chăm lo người lao động, tạo nguồn cho Đảng

Không chỉ được ban giám đốc tin tưởng, đánh giá cao, Chi bộ Công ty TNHH Điện cơ Solen còn thu hút công nhân tham gia sinh hoạt, tạo nguồn kết nạp đảng viên mới